browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Välkommen

Tosteberga är en småort i utkanten av Kristianstads kommun i Skåne län, belägen vid havet med Skånes enda skärgårdutanför kustbandet och cirka 20 kilometer från Kristianstad, Sölvesborg och Åhus.

Tosteberga har sina rötter i 1700-talet och har i motsats till andra kustnära byar inte tagits över av fritidsbebyggelsen. Den gamla bykärnan utgörs i dag av hus byggda i slutet av 1800-talet.

Tosteberga ängar ligger på en udde längs den flacka havskusten mellan Tosteberga och Nymölla och är ett naturreservatmed omfattande betesmarker. Ängarna består av härliga strövområden med fina strandängar, i ett mosaiklandskap där öppna örtrika gräsytor växlar med hassel- och nyponsnår. Här finns en artrik flora med sällsynta växter och rikt fågelliv. Tosteberga ängar utsågs till ett naturreservat år 1863 av länsstyrelsen.

Tosteberga har också en egen fotbollsklubb som går under namnet Tosteberga/Nymölla IF som spelar på Tosteberga fotbollsplan som befinner sig inne i skogen mot Tosteberga ängar. Denna bildades år 1934.

I Tosteberga kan man antingen övernatta i tält eller husvagn i Tosteberga hamn eller övernatta i ett av vindskydden som befinner sig vid Tosteberga fotbollsplan. Byn har även ett pensionat.