browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Aktuellt

• Tosteberga Hamn »
När man besöker hamnen i Tosteberga kör man på Bodavägen. En hastighet på max 30 km/tim genom byn och max 50 km/tim mellan byn och hamnområdet uppskattas av barn, katter och igelkottar och ger tid att reflektera över hur vacker bygden är.

• Tänk på naturen»
Naturen är känslig. Tänk på att inte plocka fridlysta blommor, kasta inte skräp i naturen och kör sakta genom by och hamn. Om alla hjälps åt kan vi alla njuta av en unik miljö.